אולר שוויצרי" – תוכנת CRM  היחידה המאפשרת להוציא מייד קמפיין שיווקי – צריכים רק מחשב אחד עם התוכנה! כל הטלפנים עובדים על קובץ אקסל ייעודי (מנה) המופק בדיוק עבורם.

"אולר שוויצרי" משווקת לצרכן כשהיא מותקנת על מחשב יעודי וכוללת: מסד הנתונים רלוונטי לקמפיין!  ומוגדרת מראש כולל שאלונים ושדות מידע מותאמים מראש לקמפיין.

צריך רק לחבר לחשמל מחשב אחד עם התוכנה! 

צריך רק אדם אחד שידע להפעיל את התוכנה! 

כל הטלפנים עובדים על קבצי אקסל מיוחדים המופקים עבורם על ידי התוכנה – קבצים אלו מופקים על ידי מנהל הרשת והם יעודיים לאותו טלפן לאותה משמרת.

המשמעות – אתם יוצאים מיידית לקמפיין!  הטלפנים יכולים גם לעבוד מהבית (באמצעות Drop Box )

תפעול שוטף פשוט – אין עיזים אין תשלומים נוספים: ניתן ליבא מידע לתוכנה, ניתן להגדיר שדות נוספים קמפיינים נוספים ודוחות ככל הנדרש ללא צורך בתמיכה חיצונית.

ניתן לבצע בקרת איכות על החומר הנקלט:

  • בדיקת  ביצועי טלפנים
  • הפקת לידים שיווקיים
  • הפקת דוחות ביצוע ברמה גבוהה.

הדגמות של התוכנה שלנו